TEKNİK MÜŞAVİRLİK

Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Alanın yapı ve yaşam kalitesini sürdürülebilir yöntemler ile yükseltmeye yönelik, teknik uzmanların; mesleklerinin ve uzmanlıklarının gerektirdiği ilkeler doğrultusunda, işbirliği ve ortaklık yaparak, daha etkin, verimli ve stratejik/uzun- vadeli bir şekilde proje/hizmet üretmelerini, kontrol-etmelerini, denetlemelerini, çözümler geliştirmelerini, ar-ge yapmalarını sağlamaktayız.

Kentlerin ve kenttaşların depreme dayanıklı, iklim değişikliğine dirençli, ekolojik ve sürdürülebilir yapılara ve mekanlara sahip olmaları, mevcut yapılarını dönüştürebilmeleri için gerekli tüm teknik uzmanların işbirliği yaptıkları ve sürdürülebilir gelir elde ettikleri, binlerce teknik uzmanın ortağı olduğu kamu yararı üreten bir kooperatifiz.

Binanız Depreme Ne Kadar Dayanıklı ?

Bize Her Türlü Konuda Ulaşabilir, Teklif Alabilirsiniz