Neo Plan Yapı kentsel dönüşüme reform kattı !

Kentsel dönüşüm uzmanı yüksek inşaat mühendisi Necmi Okumuş tarafından geliştirilen NEOPARATİF model ile kentsel dönüşümde inşaatın yapım aşamasına kadar olan tüm süreçler tek bir çatı altında toplanıyor.

NEO Plan Yapı yönetim kurulu başkanı Necmi Okumuş kentsel dönüşümde yeni bir model geliştirdi. Kentsel Dönüşüm Müşavirlik Yönetimi (NEOPARATİF) adı verilen yeni sistemde kentsel dönüşümde 17 farklı süreç bağımsız firmalar tarafından tek bir sekretarya altında birleştirilerek kentsel dönüşüm süreci hem daha hızlı hem de daha etkin bir hale getiriliyor.

Riskli Yapı’nın tespiti ve başvurusu, kat maliklerinin uzlaşması, devlet teşviklerinden faydalanılması,  mimari ve statik projelerin hazırlanması, inşaat maliyetinin hesaplanması ve inşaatın hangi firma tarafından yaptırılacağının belirlenmesi gibi kentsel dönüşümde A’dan Z’ye tüm süreçler bu sistemle yönetiliyor.

NEOPARATİF’TE AMAÇ NE?

NEOPARATİF sistemini geliştiren Neo Plan Yapı A.Ş., bir binanın kentsel dönüşümü planlanırken eski bina değeri, mimari planın nasıl olacağı, bu mimari plan kapsamında yeni binanın yaklaşık maliyeti ve yeni bina değeri, kentsel dönüşüm kredi ve kira faydaları ve inşaatın nasıl ve hangi firma tarafından yapılacağı profesyonel ve yetkili kuruluşlar ile mal sahipleri için belirlenerek tam bir kentsel dönüşüm müşavirlik hizmeti vermeyi amaçlanıyor.

NEOPARATİF SİSTEMDE SÜREÇ ŞU ŞEKİLDE İŞLİYOR

1. Mevcut binanın imar durumu, aplikasyon krokisi, mimari ve betonarme projesi, tapu kaydı, tapu senedi, apartman yönetim planı ve yönetim kararı
2. Binam riskli mi? Depreme dayanıklı mı?
3. Mevcut binanın ekspertizi
4. Banka kredisi ve kira yardımı
5. Yeni binanın proje çizimi
6. Yeni binanın proje ekspertizi
7. Yeni binanın yaklaşık maliyeti
8. Kentsel dönüşüm kar-zarar değerlendirmesi
9. İnşaatın yaptırılması

MÜŞAVİRLİK HİZMETİ VEREN FİRMALARIN TAMAMI BAĞIMSIZ

Şeffaflık ilkesi ile hareket eden NEOPARATİF sisteminde grup şirketleri yer alamıyor. 17 farklı süreçten oluşan NEOPARATİF’te tüm süreçler bağımsız şirketler tarafından yönetiliyor. NEOPARTİF sürecinde yer alan firmalar şu şekilde;
1. Lisanslı kentsel dönüşüm firması
2. Mimarlık firması
3. Statik proje firması
4. Makine proje firması
5. Elektrik proje firması
6. SPK Gayrimenkul Değerleme firması
7. Harita proje firması
8. Şehir planlama proje firması
9. Jeoloji/jeofizik/geoteknik firması
10. Çevre planlama firması
11. Baroya kayıtlı hukuk firması
12. Adalet bakanlığı bilirkişisi
13. İnşaat Maliyet Analiz firması
14. Sosyolog ve Psikolog danışmanlık firması
15. Banka
16. Sekreterya

Kaynak: https://www.insaatderyasi.com/kentsel-donusumde-yeni-model-neoparatif-18236h.htm

2014

KURULUŞ YILI

2210

DANIŞMANLIK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

65

STATİK PROJE

+20

PROFESYONEL KADRO