FAALİYET ALANLARIMIZ

Taahhüt ve İnşaat Nedir ?

  • Her türlü inşaatı yapmak üzere arsa almak
  • İnşaatları tamamlayıp satmak
  • Arsa sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapıp inşaatları yapıp teslim etmek yine bu kişiler ile mülk(kat) karşılığı inşaatlar yapmak
  • Şirketin çalışma konusu içinde kalan ihale ve taahhüt proje işlerine katılmak
  • Teminatlar yatırıp bu işleri almak ve sonuçlandırmak
  • İnşaat projeleri, tadilat, tamirat, proje ve ihalelerine katılıp neticelendirmek
  • Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul satın alarak inşa etmek ve pazarlamak

Mühendislik ve Proje Hizmetleri

Mühendislik ve tasarım projeleri, çeşitlilik arz eden alanların entegre ve özverili bir biçimde çalışmasını gerektirir. Mimari, elektrik, statik ve mekanik tasarım gibi birbirinden farklı uzmanlık gerektiren alanlarda, uzman mühendislerimiz, proje yöneticilerimiz, mimarlarımız ve danışmanlarımızla disiplinler arası entegrasyon süreci sağlıyoruz.

Şirketimizin prensiplerinden olan inovatif bakış açımız ve uluslararası standartlardaki hizmet kalitemizle; mimari ve mühendislik danışmanlık ve proje hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda mühendislik ve tasarım alanlarında projeler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm müşavirlik sisteminde bir binanın kentsel dönüşümü planlanırken eski bina değeri, mimari planının nasıl olacağı, bu mimari plan kapsamında yeni binanın yaklaşık maliyeti ve yeni bina değeri, kentsel dönüşüm kredi ve kira yardımları,inşaatın nasıl ve hangi firma tarafından yapılacağı, profesyonel ve yetkili kuruluşlar tarafından belirlenerek tam bir kentsel dönüşüm müşavirlik hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Mal sahibi müteahhide gelir, müteahhitte mimar –mühendise getirir. Bu noktada ortak bir yaklaşım bulunur, müteahhit bu yaklaşımı alır mal sahibine sunar ve anlaşırlar.

Teknik Müşavirlik Hizmetleri

Alanın yapı ve yaşam kalitesini sürdürülebilir yöntemler ile yükseltmeye yönelik, teknik uzmanların; mesleklerinin ve uzmanlıklarının gerektirdiği ilkeler doğrultusunda, işbirliği ve ortaklık yaparak, daha etkin, verimli ve stratejik/uzun- vadeli bir şekilde proje/hizmet üretmelerini, kontrol-etmelerini, denetlemelerini, çözümler geliştirmelerini, ar-ge yapmalarını sağlamaktayız.

Kentlerin ve kenttaşların depreme dayanıklı, iklim değişikliğine dirençli, ekolojik ve sürdürülebilir yapılara ve mekanlara sahip olmaları, mevcut yapılarını dönüştürebilmeleri için gerekli tüm teknik uzmanların işbirliği yaptıkları ve sürdürülebilir gelir elde ettikleri, binlerce teknik uzmanın ortağı olduğu kamu yararı üreten bir kooperatifiz.